Tilgjengelig og personlig

Som kunde i Opuscapita har du alltid en kundeansvarlig som har god kjennskap til din bedrift og som er ansvarlig for våre samlede leveranser til deg. Du kan velge å ha tett dialog med og besøke våre kontorer lokalt eller basere kommunikasjonen på webbaserte løsninger, elektronisk kommunikasjon og telefon. Vi ønsker å alltid være tilgjengelig og gi deg personlig oppfølging uansett hvor du befinner deg.

Din kundeansvarlig er involvert i mye av det som berører din virksomhet her i Opuscapita. Det er han eller henne du kontakter om du vil diskutere noe om din virksomhets økonomi. Det er også kundeansvarlig som kontakter deg med forslag og ideer om hva som kan forbedres i din virksomhet.

Vi tror at godt samarbeid bygger på personlige relasjoner. Gjennom relasjonene med kunden skapes forståelse for deg og din virksomhet. På denne måten legges forutsetningene for at du og din virksomhet skal få det lille ekstra som skiller oss fra andre regnskapsbyrå.

Legend:

  •  Personlig
  • Enkelt
  • Profesjonelt   samarbeid
TOP