HR & Lønn

HR og Lønnstjenester tilpasset ditt behov

HR & Lønn er et eget kompetanseområde det kan være krevende å holde seg oppdatert i. Også på HR & Lønn benytter vi skybaserte systemer, enten spesialiserte systemer eller integrert i økonomisystemene for å effektivisere arbeidet både for dine ansatte og oss.

HR & Lønn - OpusCapita

Våre systempartnere gjør det effektivt å bl.a:

 • Registrere reiseregninger ved bruk av mobilen
 • Registrere utlegg direkte i systemet
 • Kredittkort integrert i økonomisystemet
 • Enkel oversikt og rapportering

Våre ansatte sikrer at du får bl.a.:

 • En tids- og kostnadseffektiv løsning
 • Riktig lønn til rett tid
 • Mulighet for elektroniske timeføringssystemer
 • Sikring av lønnsinformasjon
 • Rapportering til myndigheter

Våre ansatte kan også være en HR-partner og personalavdeling 

 • Hjelpe dere med alle mulige spørsmål innen HR og lønn
 • Arbeidstvistsaker
 • Personalhåndbøker og retningslinjer
TOP